Novinka - Tejpovanie vo Vitalise

Cena už za 7 eur.
Tejpovanie je metóda, ktorá sa používa ako podporná liečba pri
akútnych alebo chronických problémoch pohybového aparátu.